Powiat Złotowski

W Złotowie Państwówka zgrywała się z ochotnikami

19 czerwca 2018r. zgodnie z harmonogramem cyklicznie realizowanych ćwiczeń zgrywających w zakresie doskonalenia współdziałania zastępów Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, Komenda Powiatowa PSP przeprowadziła ćwiczenia praktyczne na obiektach magazynowo – produkcyjnych zakładu AMCOR Flexibles Złotów, który prowadzi działalność w branży poligraficzno-drukarskiej.

Inline
Inline