Służby Ratownicze

Nowojorska straż pożarna. FDNY Rescue Company 1. [FOTO]

Rescue Company 1, jest to jedna z najbardziej specjalistycznych jednostek w strukturze FDNY. Powstała w roku 1915, siedemdziesiąt lat później strażnicę mocno uszkodził pożar sąsiadującego budynku. Wszystko odnowiono i wyremontowano. Strażacy oraz ich potężny wóz jest dumą miasta, chłopaki wykonują genialną robotę. Podczas 9/11 stracili ponad połowę dzielnych ludzi. Średnio rocznie odnotowują 3000 akcji.

Inline
Inline