Czy wiesz że…

Bezpieczna Firma: TAURON w posiadaniu 100 defibrylatorów AED.

TAURON wyposażył swoje budynki w ponad 100 defibrylatorów AED. Te małe urządzenia, które ratują życie po nagłym zatrzymaniu krążenia, zostały umieszczone w miejscach, gdzie pracuje największa ilość osób. Ponadto firma przeszkoliła blisko 10 tysięcy pracowników z obsługi tych urządzeń. Dotychczas nasze defibrylatory pięciokrotnie ratowały życie.

Warszawa: Reaktywacja odznaki WARSZAWSKI TYGRYS

“W celu podniesienia stanu wyszkolenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, zwiększenia skuteczności podejmowanych działań ratowniczych, a także kierując się dbałością o sprawność fizyczną strażaków oraz potrzebą rozwijania sportowej rywalizacji i współzawodnictwa, Zarządzeniem nr 8 z dnia 26 lipca 2018 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy ustanowił Regulamin przyznawania odznaki „WARSZAWSKI TYGRYS’’.”

Sprzedający “dopalacze” jak handlarze narkotyków. Od 21 lipca obowiązują nowe przepisy.

Osoby sprzedające “dopalacze” traktowane są tak samo jak osoby sprzedające narkotyki – od 21 lipca br. weszły w życie nowe przepisy, które mają ograniczyć wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Nowela ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakłada penalizację posiadania tzw. dopalaczy. Za posiadanie ich znacznych ilości grozi do trzech lat więzienia, a za handel nimi nawet do 12 lat.

Pielęgniarka uratowała tonącego mężczyznę w Bałtyku.

P. Anna Majka, pielęgniarka Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, będąc na urlopie, uratowała mężczyznę, który tonął w Bałtyku. – Nie potrafię opisać, jak bardzo się ucieszyłam, gdy dziś zobaczyłam tego pana stojącego przede mną, żywego, mówiącego do mnie – wspomina. – Zrobiłam to, co robię zawsze, niezależnie od tego, czy jestem w pracy czy nie. To oczywiste.

Odsłonięcie upamiętniające żołnierzy batalionu„PIĘŚĆ”

22 sierpnia br. w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy kontrwywiadu Armii Krajowej z batalionu „Pięść”, zgrupowania „Radosław”, poległych 22 sierpnia 1944 r. w walkach o Dworzec Gdański. Tablicę umieszczono na terenie Klubu Sportowego Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6. W uroczystości wzięli udział zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak.

Inline
Inline