“Pierwsza Pomoc”- Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.

Od początku istnienia portalu walczymy nad poprawną edukacją w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa, wierzymy że to co będziecie czytać u nas, połączone z wiedzą zdobytą podczas ćwiczeń praktycznych sprawi że nie będziecie się bać, a co najważniejsze, będziecie wiedzieć jak poprawnie udzielać pierwszej pomocy.

W dzisiejszym artykule skupimy się na aspektach prawnych udzielania pierwszej pomocy, oraz na uregulowaniach prawnych związanych z ratownictwem.

Od początku istnienia portalu walczymy nad poprawną edukacją w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa, wierzymy że to co będziecie czytać u nas, połączone z wiedzą zdobytą podczas ćwiczeń praktycznych sprawi że nie będziecie się bać, a co najważniejsze, będziecie wiedzieć jak poprawnie udzielać pierwszej pomocy.

Przygotowaliśmy dla Was serię artykułów edukacyjnych, do którego będzie dołączona prezentacja z której będziecie mogli korzystać by przypominać sobie najważniejsze aspekty zawarte w artykułach.

Naszą serię nazwaliśmy zwyczajnie, a za razem wyjątkowo “Pierwsza Pomoc”, właśnie! Czy wiecie czym jest pierwsza pomoc i jak ją udzielać? Wiecie również że każdy z nas ma obowiązek jej udzielić?

W dzisiejszym artykule skupimy się na aspektach prawnych udzielania pierwszej pomocy, oraz na uregulowaniach prawnych związanych z ratownictwem.

Najważniejszym aktem prawnym w dziedzinie ratownictwa i pierwszej pomocy jest ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku z późniejszymi zmianami włącznie. Ustawa ta stanowi swoistą podstawę aktualnie prosperującego systemu ratownictwa medycznego. Mówi ona między innymi o jednostkach w systemie, jednostkach współpracujących z systemem ale także o tym jak zostać ratownikiem czy ratownikiem medycznym.

W ustawie o PRM również znajdziemy zapis o podejmowaniu działań celem niezwłocznego powiadomienia podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Mówi o tym art. 4 ustawy o PRM.

Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Inne akty prawne, częściowo wspominają o ratownictwie i pierwszej pomocy. Aktem prawnym nakładającym na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy jest Kodeks Karny, który w artykule 162  zaznacza, co grozi osobie która nie udzieli pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Według paragrafu 1 tego artykułu, brzmiącego następująco:

1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Osoba która nie udzieli pierwszej pomocy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Pamiętajmy również że z obowiązku udzielania pierwszej pomocy, zwalnia nas tylko i wyłącznie obecność służb ratowniczych na miejscu zdarzenia oraz bezpośrednie zagrożenie dla osoby udzielającej pierwszej pomocy.

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach drogowych nakłada również art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym, której paragraf drugi brzmi następująco:

2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto: 

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

W Sobotnim artykule opiszemy ochronę prawną dla osób udzielających pierwszą pomoc, oraz udostępnimy pierwszą prezentację do naszego cyklu.

Fot. B.Lesiak/ Fotografia Ratownicza Bartłomiej Lesiak

1 thought on ““Pierwsza Pomoc”- Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: