Ćwiczenia zgrywające “TARTAK 2018”

W dniu 28 października br. na składzie opału firmy P.P.H.U. „VENUS” w miejscowości Gręzówka odbyły się ćwiczenia zgrywające pn. „TARTAK 2018” dla jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jednostek OSP wchodzących w skład Plutonu Ratowniczego OSP Łuków Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Lubelskiej Brygady Odwodowej, Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Łukowie oraz funkcjonariuszy Policji.

W dniu 28 października br. na składzie opału firmy P.P.H.U. „VENUS” w miejscowości Gręzówka odbyły się ćwiczenia zgrywające pn. „TARTAK 2018” dla jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jednostek OSP wchodzących w skład Plutonu Ratowniczego OSP Łuków Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Lubelskiej Brygady Odwodowej, Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Łukowie oraz funkcjonariuszy Policji.

Ćwiczenia przeprowadzono celem doskonalenia współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami podczas gaszenia symulowanego pożaru. Ćwiczono elementy organizacji zaopatrzenia wodnego w przypadku gaszenia dużych pożarów w tym dowożenie wody na znaczne odległości, organizację łączności dowodzenia i współdziałania, organizację i funkcjonowanie sztabu akcji, udzielania poszkodowanym pomocy medycznej, organizacji objazdów i dojazdów do miejsca akcji.

W ćwiczeniach brały udział:

  • JRG KP PSP w Łukowie,
  • jednostki OSP z terenu gm. Łuków,
  • jednostki OSP wchodzące w skład Plutonu Ratowniczego OSP Łuków WOO LBO,
  • samochody kwatermistrzowskie (KP PSP Łuków),
  • samochody operacyjne (KP PSP Łuków),
  • Zespół Ratownictwa Medycznego SPZOZ Łuków,

 

Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział 26 pojazdów ratowniczych oraz ponad 100 ratowników i osób funkcyjnych.

Pracy sztabu akcji przyglądał się st. bryg. Szczepan Goławski Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, sprawdzając proces wypracowywania decyzji, naliczania sił i środków oraz szeroko rozumianej organizacji pracy sztabu akcji.

Po zakończeniu ćwiczeń w punkcie przyjęcia sił i środków ratownicy z Jednostki OSP w Gręzówce i Jednostki OSP w Dąbiu przeprowadzili pokaz z ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego na wraku samochodu osobowego przygniecionego konarem drzewa.

Po zrealizowaniu założeń podsumowania i wstępnej oceny ćwiczeń dokonał Komendant Powiatowy st. bryg. Tomasz Majewski, dziękując wszystkim strażakom, służbom biorącym udział w ćwiczeniach za osiągnięcie zamiaru taktycznego, likwidację zagrożenia, pełne zaangażowanie sił i środków, za prawidłowo układającą się współpracę ze służbami z którymi na co dzień prowadzi działania straż pożarna.

Swoimi uwagami i sugestiami z przebiegu ćwiczeń podzielił się także, st. bryg. Szczepan Goławski podkreślając min., że takie ćwiczenia są niezbędnym elementem doskonalenia zawodowego służb ratowniczo-gaśniczych.

Następnie głos zabrali Janusz Kozioł – Starosta Łukowski będący jednocześnie Prezesem Oddziału Zarządu Powiatowego OSP oraz Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków, którzy nie szczędzili w swoich wypowiedziach słów o dobrym przygotowaniu jednostek straży pożarnych do gaszenia dużych pożarów w trudnych warunkach terenowych oraz poprawnej współpracy z innymi służbami.

Po zakończonych ćwiczeniach jednostkom OSP z terenu gm. Łuków rozdano sprzęt do ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego pozyskany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Następnie wszyscy uczestnicy spróbowali ciepłego bigosu oraz grochówki.

/KP PSP Łuków/

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: