PSP opublikowała tryb i zasady udzielania dotacji na nowe zadania OSP

Na stronach Komendy Głównej PSP i jednostek terenowych PSP publikowane są wzory wniosków, a także Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku. 

Wzór wniosku, materiały KG PSP

Na stronach Komendy Głównej PSP i jednostek terenowych PSP publikowane są wzory wniosków, a także Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.

Mowa oczywiście o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach nowych zadań nałożonych na OSP nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jak czytamy w dokumencie:
Na 2019 rok łączny limit dotacji na wydatki bieżące na zadanie publiczne “Dofinansowanie jednostek OSP w 2019 roku” wynosi 82 000 tys. złotych.
Zasady i tryb nie precyzują maksymalnej kwoty o jaką mogą starać się poszczególne jednostki. Co istotne, prawidłowo wypełnione wnioski należy złożyć najpóźniej do 10 września br we właściwej terenowo komendzie powiatowej (miejskiej) PSP. Przy czym, w razie niewyczerpania pełnej puli środków możliwe będzie składanie kolejnych wniosków.
Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektów obejmujących takie zadania jak:
  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Wzór wniosku, wraz z informatorem i przykładowym wnioskiem, z którymi warto się zapoznać, można pobrać ze strony internetowej KG PSP. Może być również dostępny na stronach komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP.
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: