Blisko 84 miliony złotych dla OSP i ZSP działających w KSRG

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2019 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dokument określa wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej OSP i ZSP działających w KSRG.

Grzesiek Kwiatkowski

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2019 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dokument określa wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej OSP i ZSP działających w KSRG.

Jak wynika z projektu rozporządzenia MSWiA na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w KSRG zamierza przeznaczyć w bieżącym roku łącznie 83 950 tys. złotych, z czego 47 tys. złotyc0h ma trafić do 4 zakładowych straży pożarnych włączonych do KSRG, zaś pozostałe 83 903 tys. złotych miałoby być rozdzielone pomiędzy OSP działające w KSRG.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia na powyższą kwotę składają się środki:

  • zapisane w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 42 – Sprawy wewnętrzne, dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75409 – Komenda Główna PSP, na dofinansowanie JOP włączonych do KSRG w kwocie 73 miliony złotych,
  • przeniesione z rezerwy celowej poz. 88 dotyczącej modernizacji Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach programu modernizacyjnego służb nadzorowanych przez MSWiA w kwocie 10 950 tys. złotych.

Z łącznej kwoty 83 950 tys. złotych 30 075 tys. złotych to środki na wydatki bieżące, które mają zostać rozdzielone pomiędzy jednostki OSP KSRG (4439 jednostek) i ZSP w KSRG (4) w formie dotacji na utrzymanie gotowości bojowej. Mogą zostać przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie zakupu drobnego sprzętu, wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków ratowników, jak również remonty obiektów OSP. Zaś na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 53 875 tys. złotych, które będą przeznaczone m.in. na finansowanie i dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych, łodzi ratowniczych czy sprzętu do ratownictwa technicznego.

Projekt rozporządzenia jest w fazie uzgodnień i trafił m.in. do wszystkich ministerstw. Te na ewentualne uwagi do projektu mają 5 dni. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projekt rozporządzenia został przesłany do zaopiniowania przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego i Stowarzyszenie Pożarników Polskich. Spośród tych podmiotów jedynie ZOSP RP wniósł uwagę dotyczącą zwiększenia środków na zadania bieżące, jednak autorzy projektu rozporządzenia nie uwzględnili jej.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: