Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał przedwczoraj (6.08) ustawę z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

M. Jakubiak / MSWiA

Prezydent Andrzej Duda podpisał przedwczoraj (6.08) ustawę z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Ustawa ma na celu nadanie zadaniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej, innymi niż walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami, charakteru przepisów rangi ustawowej.

Zgodnie z przedmiotową ustawą, do zadań ochotniczych straży pożarnych będą należeć zadania o charakterze społeczno-edukacyjnym, w tym w szczególności:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ustawa wprowadza przepis przewidujący możliwość finansowania zadań społeczno-edukacyjnych ochotniczych straży pożarnych z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

Wysokość środków przekazywanych z budżetu państwa będzie określana corocznie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który też będzie dokonywał rozdziału tych środków finansowych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: Prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: