Kto rozdzieli dotacje dla OSP? Związek proponuje petycje do senatorów

Wciąż nie rozstrzygnięta jest kwestia kto podzieli dotacje na realizację nowych ustawowych zadań ochotniczych straży pożarnych, wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z poprawką zgłoszoną przez PSL. Do walki o zachowanie poprawki włącza się Związek OSP RP, który apeluje o pisanie petycji do senatorów.

Archiwum

Wciąż nie rozstrzygnięta jest kwestia kto podzieli dotacje na realizację nowych ustawowych zadań ochotniczych straży pożarnych, wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z poprawką zgłoszoną przez PSL. Do walki o zachowanie poprawki włącza się Związek OSP RP, który apeluje o pisanie petycji do senatorów.

Podczas ostatniego posiedzenia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgłoszoną przez rząd. Projekt dotyczył podniesienia do rangi zadań ustawowych ochotniczych straży pożarnych działań nie związanych wprost z likwidacją pożarów, miejscowych zagrożeń czy klęsk żywiołowych. Dodatkowo rząd zaproponował mechanizm dofinansowania realizacji tych zadań m.in. ze środków budżetu państwa, samorządów oraz innych źródeł. Zgodnie z tą propozycją OSP mogłyby wnioskować o dofinansowanie swoich działań z budżetu centralnego do MSWiA, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. Ustawa przeszła przez Sejm niemal jednogłośnie, jednak nie w kształcie zaproponowanym przez rząd. Wszystko za sprawą zgłoszonej przez posłów PSL-KP poprawki, według której to gminy miały dzielić kasę przekazaną przez MSWiA pomiędzy jednostki. Za przyjęciem poprawki głosowało 210 posłów, w tym 27 posłów PiS, przeciwnych zaś było 208. W takim też kształcie ustawa trafiła do Senatu.

Tymczasem jak wynika z ustaleń portalu 300Polityka Prawo i Sprawiedliwość chce naprawić swój błąd. Okazją do tego ma być nieplanowane wcześniej posiedzenie Sejmu, które odbędzie się 30 lipca i rozpoczynające się tego samego dnia posiedzenie Senatu. Zgodnie z planem, w środę rano, senatorowie mieliby przyjąć ustawę wraz z poprawką przywracającą porządek z rządowego projektu ustawy, tak by jeszcze tego samego dnia posłowie mogli je zaakceptować. Temu sprzeciwiają się przede wszystkim parlamentarzyści PSL, a także władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które zwróciły się dziś z apelem o kierowanie petycji na ręce senatorów, by ci zostawili nowelizację ustawy w jej obecnym brzmieniu (tj. z poprawką PSL).

Ułatwi to pozyskanie środków, podpisywanie i rozliczanie umów, a więc zwiększy efektywność i racjonalność wykorzystania środków. Ustawa w brzmieniu sejmowym kieruje środki państwowe dla OSP poprzez samorządy tym samym w sposób zasadniczy uwzględnia zasadę pomocniczości (…), która ma umacniać uprawnienia obywateli i ich wspólnot. – argumentują przedstawiciele Związku OSP RP w proponowanym projekcie petycji, którą każdy może skierować do wybranego przez siebie członka wyższej izby polskiego parlamentu.

Związek zwraca uwagę również na to, że kwestie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego należą do katalogu zadań własnych samorządu gminnego. stąd też to gminy najlepiej znają potrzeby poszczególnych OSP. Jest to kolejny argument za tym, by to gminy dzieliły dotacje na takie zadania OSP jak:

  1. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  2. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  3. upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  4. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Na razie nie wiadomo, jak dużo petycji skierowano do senatorów. Czy przyniosą spodziewany efekt przekonamy się w najbliższą środę wieczorem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: