Zmiany w egzaminach z KPP. Projekt rozporządzenia trafił do uzgodnień

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

OSP Opole Lubelskie

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Do uzgodnień i konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zmiana rozporządzenia ma na celu dostosowanie go do przepisów znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wynika również z konieczności zapewnienia odpowiedniego składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikacji uprawnień ratownika.

Obecnie w skład komisji przeprowadzającej egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy wchodzi przynajmniej dwóch lekarzy, w tym konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazany przez niego lekarz systemu PRM – jako przewodniczący komisji, a także inny lekarz oraz osoba prowadząca kurs kpp – jako jej członkowie. Z uwagi na brak lekarzy posiadających specjalizację wymaganą dla lekarzy systemu, jak i koszty ich wynagrodzenia organizatorzy kursów kpp, często borykali się z problemami przy ich przeprowadzeniu.

Nowelizacja rozporządzenia znacznie liberalizuje wymagania w tym zakresie. Z chwilą wejścia zmian w życie, w trzyosobowej komisji egzaminacyjnej będą mogli zasiadać: konsultant wojewódzki lub wyznaczony przez niego lekarz systemu, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu z minimum 5-letnim doświadczeniem w jednostkach PRM, jako przewodniczący komisji. Z kolei członkami komisji mogliby być: lekarz, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub ratownik, który jest przedstawicielem właściwej dla uczestników kursu jednostki współpracującej z systemem oraz osoba prowadząca kurs.

Biorąc pod uwagę zakres kompetencji posiadanych przez ratownika wydaje się celowe umożliwienie zasiadania w komisji egzaminacyjnej również innym osobom wykonującym zawód medyczny w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, którzy w pełni zastąpią lekarzy w tym zakresie, a także samym ratownikom z jednostek współpracujących z systemem – argumentuje w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia.

Za pomocą tego rozporządzenia Minister Zdrowia chce wprowadzić również wzór Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika. Nowy dokument zakłada sytuację, w której egzamin nie jest poprzedzony kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do egzaminu w takiej formie mogą przystąpić osoby zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem PRM, których zaświadczenie utraciło ważność.

Zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w ww. jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, celem odnowienia uprawnień, bez konieczności ponownego odbywania kursu – czytamy w uzasadnieniu.

W załącznikach do obowiązującego, w obecnym brzmieniu, rozporządzenia takiego wzoru nie ma. Ministerstwo Zdrowia chce, aby nowelizacja rozporządzenia weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

W ramach uzgodnień i konsultacji projekt rozporządzenia trafił do 100 podmiotów, w tym ministerstw, instytucji państwowych i organizacji związanych z ratownictwem medycznym. Wszyscy na przesłanie ewentualnych uwag mają czas do 20 sierpnia br.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: