Nie minister a gminy podzielą dotacje na nowe zadania OSP

Na piątkowym posiedzeniu Sejm uchwalił zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, zakładającej dotowanie z budżetu państwa działalności prewencyjnej, sportowej i kulturalnej OSP. Ustawa została przegłosowana wraz z poprawką PSL-KP, która zdemolowała pomysł rządu na rozdział środków z budżetu państwa.

Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Na piątkowym posiedzeniu Sejm uchwalił zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, zakładającej dotowanie z budżetu państwa działalności prewencyjnej, sportowej i kulturalnej OSP. Ustawa została przegłosowana wraz z poprawką PSL-KP, która zdemolowała pomysł rządu na rozdział środków z budżetu państwa.

Zgodnie z założeniami ustawy, do rangi zadań ustawowych ochotniczych straży pożarnych, podniesione byłyby takie zadania takie jak:

    1. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
    2. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
    3. upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
    4. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

które do tej pory OSP realizowały na podstawie swoich statutów. Rada Ministrów zaproponowała też w projekcie, aby działania te były finansowane m.in. ze środków budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych, a także środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, takie jak stowarzyszenia, fundacje, czy instytucje ubezpieczeniowe. Tylko w tym roku, na zadania z tego zakresu rząd chce przekazać z budżetu państwa 82 miliony złotych, tj. ok. 5 tys. złotych na jedną OSP.

W myśl pierwotnych założeń rozdziałem środków z budżetu państwa zajmować miał się minister spraw wewnętrznych i administracji na podstawie wniosków składanych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendantów wojewódzkich PSP, a przesyłanych razem w opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.

Projekt, pomimo momentami burzliwej dyskusji, wymiany ciosów między wiceszefem MSWiA Jarosławem Zielińskim, a reprezentującym PSL Zbigniewem Sosnowskim, gładko przeszedł pierwsze czytanie w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W czwartek odbyło się jego drugie czytanie w Wysokiej Izbie. W jego trakcie poseł Zbigniew Sosnowski, w imieniu kluby PSL-Koalicja Polska, złożył poprawkę, która kompletnie demoluje rządowy pomysł na rozdział środków z budżetu państwa. Zgodnie z procedurami procesu legislacyjnego, projekt ustawy wraz z wniesioną poprawką musiał wrócić do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ta na posiedzeniu, które odbyło się w piątek rano zarekomendowała Sejmowi odrzucenie poprawki PSL. Ostatecznie jednak, prawdopodobnie ku zaskoczeniu wszystkich zainteresowanych, Sejm w trzecim czytaniu na posiedzeniu plenarnym, ustawę wraz z poprawką uchwalił.

Co poprawka wnosi do ustawy? Przede wszystkim radykalnie zmienia system rozdziału dotacji. To nie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale gminy będące aktualnie podmiotami ponoszącymi koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej będą dokonywały rozdziału środków finansowych pochodzących z budżetu państwa. Istotną zmianą jest również to, że w przekazywaniu wniosków między OSP a Gminami będą pośredniczyły właściwe terenowo zarządy gminne Związku OSP RP. Za przyjęciem poprawki głosowało 210 posłów (w tym 27 posłów Klubu Parlamentarnego PiS), zaś przeciw 208. Kolejnych 4 wstrzymało się od głosu. Z kolei za uchwaleniem całości ustawy głosowało 422 posłów, 3 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa trafi do Senatu, który będzie miał trzydzieści dni na ustosunkowanie się do niej. Senatorowie mogą przyjąć ustawę bez poprawek (wówczas zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu), wnieść poprawki do ustawy (co będzie skutkować zwróceniem jej do Sejmu), jak również odrzucić ją w całości (co również będzie oznaczało jej powrót do Sejmu). Co zrobią Senatorowie? Niewątpliwie obecny kształt ustawy, zwłaszcza w zakresie rozdziału środków nie będzie podobał się parlamentarzystom obozu rządzącego. Niewykluczone więc, że będą chcieli przywrócić model zapisany w pierwotnym projekcie. Biorąc jednak pod uwagę determinację rządu, aby realizować ustawę już od tego roku, wyrażające tą determinację przepisy noweli i kalendarz posiedzeń obu izb parlamentu, dalsze poprawianie ustawy byłoby ryzykowne.

WIĘCEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: