Wsparcie dla mazowieckich OSP. Nabory ruszają w poniedziałek

W najbliższy poniedziałek (8.04) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zadań gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach konkursów “OSP-2019” i “Mazowieckie Strażnice OSP-2019”.

Grzesiek Kwiatkowski

W najbliższy poniedziałek (8.04) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zadań gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach konkursów "OSP-2019" i "Mazowieckie Strażnice OSP-2019".

W ramach konkursu “OSP-2019” będzie można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych typu lekkiego, średniego lub ciężkiego ze sprzętem zamontowanym na stałe, albo sprzętu ratowniczo-gaśniczego o wartości jednostkowej minimum 5 tys. złotych. Wsparcie kierowane jest do ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub spełniających czy też pretendujących do spełnienia warunków włączenia do KSRG.

W przypadku samochodów ciężkich i średnich maksymalna kwota dotacji wyniesie 100 tys. złotych, zaś lekkich 50 tys. złotych. Wysokość kwoty dofinansowania zakupu nowego sprzętu specjalistycznego (gdzie wartość za 1 szt. wynosi powyżej 5.000,00 zł. brutto) nie przekroczy 50% wartości poszczególnej wnioskowanej rzeczy.

Z kolei konkurs “Mazowieckie Strażnice OSP-2019” polega na udzieleniu pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej na prace remontowe budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego. Maksymalna kwota dotacji wynosić będzie 20 tys. złotych.

Udzielona w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019” pomoc finansowa może zostać przeznaczona w szczególności na:

 1. remont tych pomieszczeń lub części pomieszczeń, które są wykorzystywane
  do zadań ochotniczych straży pożarnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a więc nie może dotyczyć pomieszczeń, świetlic wykorzystywanych wyłącznie do celów kulturalno-oświatowych,
 2. zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania prac remontowych,
  na które została przyznana pomoc finansowa,
 3. pokrycie kosztów robocizny związanej z wykonaniem prac remontowych,
  na które została przyznana pomoc finansowa,
 4. finansowanie kosztów dokumentacji związanej z pracami remontowymi,
  na które została przyznana pomoc finansowa.

Pomocy finansowej z tego programu nie można przeznaczyć w szczególności na:

 1. finansowanie kosztów stałych jednostki OSP ubiegającej się o pomoc finansową,
 2. finansowanie kosztów administracyjnych jednostki OSP ubiegającej się
  o pomoc finansową,
 3. podatek VAT w przypadku gdy jest kosztem odzyskiwanym dla gminy/miasta,
 4. modernizację, przebudowę, odbudowę, rozbudowę.

Termin składania wniosków w obu konkursach upływa 26 kwietnia br. Jest to termin ostateczny, liczy się data wpływu do Urzędu. O tym, które gminy, a zarazem OSP uzyskają wsparcie dowiemy się najpóźniej w lipcu br.

Łącznie do podziału jest kwota 10 milionów złotych, w tym 7 mln zł. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, 1 mln zł. na zakup ubrań specjalnych oraz 2 mln zł. na dofinansowanie remontów strażnic. Wszelkie niezbędne informacje, a także wzory wniosków dostępne są na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w zakładce “Bezpieczeństwo – OSP”.

(dg) d.gogloza@sluzby-ratownicze.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: