Trzyosobowe zespoły “P”? Projekt ustawy w Sejmie

Na początku lutego do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym autorstwa posłów PSL-UED. Projekt zakłada zmianę art. 36. ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM.

Na początku lutego do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym autorstwa posłów  PSL-UED. Projekt zakłada zmianę art. 36. ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM.

Proponowane przez projektodawców zmiany dotyczą składu zespołów podstawowych i specjalistycznych ratownictwa medycznego, które – zgodnie z projektem – powinny być co najmniej trzyosobowe. Po nowelizacji w skład zespołu podstawowego wchodziłyby przynajmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) i kierowca spełniający wymogi opisane w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)

Konsekwencją tejże nowelizacji, byłaby również zmiana w art. 36 ust. 3, który aktualnie stanowi, że:

W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978).

Po nowelizacji przepis ten odnosiłby się jedynie do specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, a jego treść brzmiałaby następująco:

W skład zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).

W uzasadnieniu projektu autorzy argumentują, iż ustawowe wprowadzenie co najmniej trzyosobowych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego jest od lat postulatem zgłaszanym przez środowiska medyczne. Co prawda obecny stan prawny nie zabrania funkcjonowania trzyosobowych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, to wielu dysponentów z przyczyn głównie ekonomicznych utrzymuje zespoły “P” w składach dwuosobowych.

Zdaniem posłów – Dowolność w określeniu składu podstawowych zespołów ratownictwa medycznego i brak jednolitych kryteriów dla wszystkich obywateli może wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego w postaci naruszenia zasady równego dostępu do ochrony zdrowia wyrażonej w art. 68 ust. 2 Konstytucji RP w wyniku braku ustawowych zasad gwarantujących obywatelom równy dostęp do medycznych czynności ratunkowych finansowanych ze środków publicznych – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Projektodawcy przypominają w tym miejscu, że pomimo upływu lat wciąż nie powstało rozporządzenie określające standardy wykonywania medycznych czynności ratunkowych w fazie przedszpitalnej, choć istnieje do tego delegacja zawarta w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W takiej sytuacji członkowie zrm działają w oparciu o wytyczne takich podmiotów jak Europejska Rada Resuscytacji.

Autorzy podkreślają również większą skuteczność działań ratowniczych (zarówno w kontekście resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach pozaszpitalnych, jak też przedszpitalnej opieki nad pacjentem urazowym) podejmowanych przez zespoły trzy osobowe, aniżeli ma to miejsce w przypadku zespołów dwuosobowych, co znajduje odzwierciedlenie w wytycznych. W uzasadnieniu do projektu sporo miejsca poświęcono również warunkom pracy ratowników medycznych. Mowa tu o bardzo częstym kontakcie z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, bądź będącymi pod wpływem substancji psychoaktywnych, którzy są agresywni, stanowią nierzadko zagrożenie dla siebie i członków ekip ratowniczych. Inny istotny argument to konieczność dźwigania znacznych ciężarów, konieczność angażowania dodatkowych sił i środków (niepotrzebne blokowanie innych zespołów PRM lub służb) w celu przetransportowania pacjenta do karetki. Taka sytuacja w skrajnych przypadkach może spowodować opóźnienie udzielenia pomocy innemu poszkodowanemu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym trafił do sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie oczekuje na podjęcie prac. Tymczasem autorzy projektu, chcą aby zmiany w ustawie o PRM weszły w życie już 1 lipca bieżącego roku.

(dg) d.gogloza@sluzby-ratownicze.pl
Foto: Waldemar Szańkowski

4 thoughts on “Trzyosobowe zespoły “P”? Projekt ustawy w Sejmie

  1. Czyli specjalistyczne dalej z lekarzami emerytami którzy tylko patrzą gdzie usiąść na wyjeździe, żadna z nich pomoc a kaskę biorą za weekend jak ratownik na etacie za cały miesiąc?

  2. 3 osobowe P jak najbardziej ale z 3 ratownikami. Nie z kierowcą na przedemerytalnym ani z dorabiajacym wczesnym emerytem który ma uprawnienia po służbie w straży czy policji

  3. A może w końcu rząd zająłby się wezwaniami typowo PeOZetowymi i może skoro jeździmy do wszystkiego gdzie powinni lek rodzinni to może niech za taki wyjazd rodzinny płaci dysponentowi karetki która obrobiła taki wyjazd….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: