MSWiA wydał rozporządzenie o świadczeniach udzielanych przez ratowników medycznych w służbach

6 marca br. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji SOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej.

6 marca br. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenie to efekt ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jej skutkiem było uwolnienie wykonywania zawodu ratownika medycznego w określonych służbach, tj. w: jednostkach ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG, podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń i szkoleń, Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa

Wspomniana nowelizacja zobowiązała Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w ramach wymienionych służb, w trzech wariantach:

  1. samodzielnie – niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  2. samodzielnie w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych,
  3. pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem.
W załącznikach do Rozporządzenia podano wykaz czynności, które ratownicy będą mogli wykonywać w każdym z trzech wariantów oraz listy leków, które będą mogli podawać. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 11 marca. br. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji. Według danych z ubiegłego roku nowe przepisy będą dotyczyły: 65 ratowników medycznych zatrudnionych w Policji, 5 ratowników medycznych zatrudnionych w Służbie Ochrony Państwa, 670 ratowników medycznych zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej i 35 ratowników medycznych pracujących w Straży Granicznej.
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares
Inline
Inline

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: